Tijd is Goud

Protime Tijd Onderzoek

Tijd = goud

Bij Protime staan we voor één doel: jouw tijd waardevol maken. Om tijd te optimaliseren binnen jouw bedrijf, hebben we software ontwikkeld die tijdgerelateerde HR-processen ondersteunt bij workforce management. Denk aan de planning, tijdregistratie, toegangscontrole, productiviteit, goal management en online samenwerken. Om deze facetten van tijd op orde te hebben, is het uitermate belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Hiervoor moet de perceptie van tijd gelijk zijn.

Kennisverspilling = tijdverspilling

Tijd is een breed begrip en daardoor kan de perceptie van tijd verschillen. Ieder mens is immers anders. Tijd optimaliseren kan echter alleen als iedereen eenzelfde gedachte heeft bij bepaalde aspecten van tijd. Verschillende verwachtingen kunnen namelijk veel problemen opleveren, vooral op gebied van samenwerken. Want wat heeft een evaluatiegesprek voor zin als jouw manager jouw doelstellingen niet weet? Of wat als je een planning voorgelegd krijgt, terwijl die helemaal niet realistisch is? En hoe verloopt projectmatig werken wanneer de afspraken niet goed gedocumenteerd worden? Je krijgt inefficiënte processen waarbij veel communicatie langs elkaar heen gaat. Het is natuurlijk doodzonde als opgedane kennis en gemaakte afspraken verloren gaan.

Transparantie = efficiëntie

Wat moeten we met zijn allen doen om deze problemen te ondervangen? De ervaring leert dat al het gebruik van een gedegen online samenwerkingstool al veel winst oplevert. Het biedt inzicht in de manier van samenwerken. Zo kwamen wij er intern al snel achter dat er veel tijd verloren ging als gevolg van onvoorbereide meetings. Vaak levert het al veel op om het gesprek met elkaar aan te gaan over dit soort zaken. Transparantie bleek de oplossing voor meer efficiëntie. Inzicht in de tijdsbesteding, communicatie, doelstellingen en de voortgang bracht ons directe tijdswinst. Dat onze bedrijfsprocessen intern enorm verbeterd zijn, inspireerde ons. Nu focussen we ons op het verbeteren van processen bij andere organisaties. Hoe is het met de bedrijfsprocessen in de rest van het land? Wij gingen op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Tijd = waardevol

Om te kijken wat de verschillen zijn in de perceptie van tijd tussen managers en werknemers, hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder 1000 werknemers.

We wilden inzichten in de discrepanties tussen werknemers en hun leidinggevende op gebied van samenwerken. We vroegen ze naar planning, communicatie, kennisborging, bedrijfsdoelstellingen, productiviteit en meer. In dit onderzoeksrapport lees je wat de resultaten zijn, waar het mis gaat tussen de perceptie van tijd tussen werknemer en manager, en vooral: wat jij kunt doen om tijd waardevoller te maken!

DOWNLOAD HET ONDERZOEK