Rapporteren en Exporteren

Tijdens deze training leert u hoe u zelf rapporten en exportprocedures voor het exporteren naar Excel of tekstbestanden kunt definiëren.

Doelgroep
 • Gebruikers van de modules ProTime en ProTeam die zelf rapporten moeten definiëren;
 • Medewerkers loonadministratie die gebruik maken van de module ProTime;
 • Medewerkers van personeelszaken/Human resources die gebruik maken van de module ProTime;
 • Afdelingsverantwoordelijken en managers die gebruik maken van de module ProTeam;
 • Systeem- of applicatiebeheerders van ProTime Premium;
 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de tijdregistratie van uitzendkrachten.
Inhoud

In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Definiëren van rapporten;
 • Definiëren van exportprocedures;
 • Opmaak van rapporten;
 • Bewerken van rapporten;
 • Definiëren van condities en filters;
 • Manipulatie van rapporten Export naar Excel en “tekengescheiden” tekstbestanden.
Voorkennis

De deelnemers worden geacht over basiskennis ProTime / ProTeam te beschikken, die is opgedaan door het volgen van een opleiding of door geruime tijd in de praktijk met de ProTime Premium software te werken. Ook dienen de deelnemers te beschikken over basiskennis Excel.

Trainingsdata

Opleidingsdata 2020
Dinsdag 22 september 2020
Donderdag 26 november 2020
Dinsdag 15 december 2020

Algemeen

De opleiding duurt van 09.30 tot 17.00 uur. U bent vanaf 09.00 uur van harte welkom in onze vestiging te Waddinxveen. Protime zorgt voor een lunch voor de deelnemers.

Schrijf je in