Covid-19 zorgde ervoor dat we massaal thuis gingen werken, maar voor veel bedrijven is het noodzakelijk om werknemers ook te laten werken op kantoor. Hoe kantoorwerk herintroduceren en tegelijkertijd de gezondheid van je werknemers garanderen?

T&A is een middel om inzicht te krijgen in de bezetting, capaciteit en beschikbaarheid van het personeel. Personeelsmanagement of workforce management zijn dus gebaat zijn bij het opzetten van een T&A-systeem.

Protime Tijdregistratie - Time en Attendance

Medewerkers kunnen een groot deel van hun tijdbesteding en afwezigheid zelf beheren. Dit proces moet efficiënt verlopen om de salarisverwerking niet te hinderen. Op die manier bespaart de HR-afdeling een hoop tijd. Die tijdwinst kan weer ingezet worden voor meer strategische HR.

Dat is precies wat self-service betekent: autonomie en controle voor elke medewerker over zijn tijdsbesteding. Een medewerker vraagt verlof aan en kan overzichten van vakantiedagen en overuren raadplegen. Ook de geplande afwezigheid van teamleden is inzichtelijk. En dat in één intuïtief en geïntegreerd systeem.

Protime Self-Service HR

Een snelle en correcte salarisverwerking start met een accurate tijdregistratie. Dankzij de registratie van tijd en uren kan de verwerking van de payroll zo goed als automatisch verlopen.

Het terugverdieneffect van tijdregistratie is het grootst in het payrollproces. Daarom kiezen zo veel organisaties voor tijdregistratie. Een efficiënte salarisverwerking houdt in dat tijd wordt vrijgemaakt voor belangrijke HR-taken. Dit is de kern van tijdregistratie.

Protime Payroll Automatische Salarisverwerking

Voor een effectieve kostenbeheersing is goed inzicht in alle personeelskosten belangrijk. Met kostenplaatsregistratie kunnen organisaties per functie, opdracht of taak, tijd of kosten alloceren.

Kostprijscalculatie behoort niet direct tot de taken van HR. Voor een financiële afdeling is het daarentegen erg belangrijk. Door tijdregistratie uit te breiden naar een functie, order of taak is kostenplaatsregistratie accurater dan algemene schattingen.

Protime Kostenplaatsregistratie HR Software