Onze visie

Tijd wordt steeds belangrijker in onze samenleving. 
Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan de steeds sneller veranderende wereld. Met behulp van technologie kunnen we ons vandaag anders organiseren.
Maar mensen en organisaties zullen altijd nood hebben om zich zo efficiënt, effectief en flexibel mogelijk te organiseren. Dit houdt in dat men voortdurend op zoek zal blijven naar verschillende manieren om de tijd van het menselijk kapitaal te optimaliseren.

Onze missie

Protime biedt oplossingen om de tijd van het menselijk kapitaal te optimaliseren.

Op deze manier kunnen:

 • onze klanten de tijd van het menselijk kapitaal beheren
 • onze medewerkers hun tijd nuttig besteden in een uitdagende omgeving met respect voor hun balans tussen werk en privé
 • de aandeelhouders hun bestede tijd terugverdienen en investeren in een duurzame groei
 • onze kinderen de nodige tijd en aandacht krijgen om zich te ontwikkelen zodat hen een mooie toekomst te wachten staat

Protime makes time valuable

Onze waarden

Customer Focus, Cameraderie, Collaboration en Growth. Dat zijn de C³-waarden die we uitdragen, stuk voor stuk geselecteerd door Protimers zelf. Dus geen holle vaten, maar vaste onderdelen in coachings- en functioneringsgesprekken. U mag er ons op aanspreken.

Maatschappelijk Verantwoord Onderneming

Omdat tijd onze kernwaarde is, zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om tijd terug te schenken aan de maatschappij. In onze missie definieerden we dat onze kinderen de nodige tijd en aandacht moeten krijgen om zich te ontwikkelen zodat hen een mooie toekomst te wachten staat. We doen dit concreet door organisaties te helpen die als doel kinderen centraal stellen. Daarnaast kunnen we onze ogen niet ontrekken aan de aanhoudende bijensterfte. Ook zij zijn opgenomen in onze mvo-strategie.

Onze partners

Een overzicht van onze partners kunt u hier vinden. 

FAQ

Waarom aan tijdregistratie doen?

Tijdregistratie is een middel ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Elk bedrijf heeft doelstellingen. Bedrijven zetten medewerkers in om die doelstellingen te bereiken. Hoe beter de bedrijfsprocessen lopen, hoe efficiënter de doelstellingen bereikt worden.

We kennen natuurlijk de tegenwerpingen. Tijdregistratie staat in sommige organisaties voor een strikte controle van de aanwezigheidstijd van een medewerker. Daarmee wordt tijdregistratie uitgevoerd met een tikklok of prikklok. De terechte kritiek hierop is dat aanwezigheid niets zegt over de geleverde prestaties. Toch implementeren we dagelijks tijdregistratiesoftware. Hoe kan dit? Wel, tijdregistratie geeft u een zo correct mogelijke weergave van de gepresteerde tijd van de medewerkers in uw organisatie. En gepresteerde tijd moet vergoed worden. Maar tijdregistratie is vooral een middel, geen doel. Bedrijven die de informatie uit het tijdregistratiesysteem koppelen aan hun payrolladministratie, hebben een opmerkelijk lagere foutenmarge bij de payroll dan bedrijven die niet aan tijdregistratie doen. Dit geldt voor zowel productie-ondernemingen, warehousing of dienstverlenende ondernemingen. Bij complexe CAO's of arbeidsreglementen wordt het voordeel alleen maar groter. Denk maar aan het respecteren van de gemiddelde arbeidsduur, speciale shiftpremies, flexibele uurroosters…

Wat zijn de voordelen van tijdregistratie?

Onze klanten kiezen voor tijdregistratie omdat er een duidelijk financieel voordeel is. Tijdregistratie zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de operationele HR kosten.

Andere voordelen:

 • Betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens
 • Eenvoudig beheer van uurroosters uit het arbeidsreglement en CAO-afspraken
 • Tijdwinst bij afsluiten van de payroll
 • Minimale foutenmarge bij verwerking payroll
 • Centraal zicht op de gepresteerde uren
 • Meer tijd voor kerntaken op HR-afdeling

Maar er is meer. Als teammanagers en medewerkers toegang hebben tot hun eigen gegevens, dan zijn de voordelen voelbaar tot op de werkvloer:

 • Teamleaders beheren aan- en afwezigheden van hun teamleden
 • Gedecentraliseerde planning
 • Korte communicatielijnen tussen leidinggevenden en medewerkers
 • Ondersteuning van grote flexibiliteit van de arbeidsduur zoals bv. thuiswerken
 • Real time inzicht voor medewerkers in prestatietijd en afwezigheden
 • Vermindering van de administratie

En met alle informatie bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om aan cost accountancy te doen. Of om prestaties van externe medewerkers, zoals uitzendkrachten, op te volgen. Ook uitbreiding met toegangscontrole mogelijk.

Wat is tijdregistratie?

Met tijdregistratie of urenregistratie bedoelt men het proces van het registreren en verwerken van uren die medewerkers besteden. Het registreren van de uren zelf kan op verschillende manieren gebeuren.

Vroeger vooral op papier met een stempelkaart. Tegenwoordig voornamelijk door middel van een magneetkaart- of badge of via de computer. De laatste jaren is er ook interesse in de het scannen door middel van een vingerafdruk.

Het doel van al deze registratie

 • het registreren van de aanwezig- en afwezigheid van medewerkers.
 • inzichtelijk maken hoe lang een bepaalde taak gemiddeld duurt.
 • inzichtelijk maken hoe duur het uitvoeren van een bepaald proces of taak is.
 • inzichtelijk maken waaraan een medewerker (of medewerkers in het algemeen) hun tijd besteden.
 • het verantwoorden van werkuren ten behoeve van een subsidie.
 • hoe vaak en hoe lang is iemand op vakantie geweest.
 • het berekenen van het (uur)loon.

Moeten medewerkers 'klokken' als u tijdregistratie installeert?

Dat is niet noodzakelijk. Steeds meer kiezen klanten voor de kracht van het tijdregistratiesysteem als een tijdrekenmachine.

Bedrijven met veel kenniswerkers kiezen steeds vaker om de klok achterwege te laten. Vaak houdt men ook vast aan een planning, en enkel afwijkingen op de planning worden geregistreerd. Die verzamelde data gaat dan naar het payroll- en of boekhoudsysteem.

Wanneer een bedrijf kiest voor 'klokken' zijn er verschillende mogelijkheden. Een centrale klok met een badge of vingerscan, of via de pc, via kasregister… Vooral dat laatste is interessant omdat dan ook de plaats van de scan wordt geregistreerd wat nuttig is voor accountancy doeleinden.