Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een gezond bedrijfsklimaat

Protime is al verschillende jaren op rij opgenomen als Great Place to Work. Dit is het resultaat van continue inspanningen om een gezond en groeiend bedrijf te creëren waar de medewerker centraal staat. Het vraagt tijd en inzet om een cultuur op te bouwen. Bij Protime werken we gedurende het hele jaar door aan de persoonlijke ontwikkelingen door permanente evaluatie, door het promoten van ondernemerschap en de werknemers te laten delen in de bedrijfswinst via hun bonusplan.

Protime is erg trots op deze GPTW-award omdat dit de bedrijfscultuur, welke een strategische doelstelling is, extra in de bloemen zet. Naast het positieve beeld van deze uitreiking voor het werven van nieuwe collega’s, gaat het in de eerste plaats om tevreden klanten. Die helpen ons om het hoge groeiritme aan te houden. Maar dat kan alleen als we geëngageerde medewerkers kunnen inzetten.

Als kers op de taart is Protime de laatste jaren bovendien ook opgenomen in de Europese lijst van best presterende bedrijven.

Steun aan de maatschapij

Omdat tijd onze kernwaarde is, zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om tijd terug te schenken aan de maatschappij. In onze missie definieerden we dat onze kinderen de nodige tijd en aandacht moeten krijgen om zich te ontwikkelen zodat hen een mooie toekomst te wachten staat. We doen dit concreet door organisaties te helpen die als doel kinderen centraal stellen.

Zo krijgen Protimers tijd tijdens de werkuren om als team te helpen bij organisaties zoals Sogeha (organisator van zomerkampen voor minderbedeelde kinderen) en de kinderboerderij Dierendal van Waddinxveen. Ze dragen hun steentje bij door kampen op te ruimen, lokalen te schilderen of een rommelmarkt op te zetten. Geen grote wereldverbeteringen, wel betrokken en zeer praktische hulp voor projecten die het vooral moeten hebben van geëngageerde vrijwilligers die een verschil maken in het leven van jonge mensen. Op jaarbasis komt dit gauw op meer dan 1500 uur die we graag schenken aan de toekomst van onze maatschappij.

Aandacht voor het milieu

Aandacht voor het milieu wordt ook steeds belangrijker. Protime investeert samen met drie partners in de bescherming van het milieu door het plaatsen en onderhouden van bijenkolonies

Biodiversiteit is essentieel voor ons welzijn. De laatste decennia verloren we meer dan 30% van alle fauna en flora. Het uitsterven van de bij als bestuiver is één van de belangrijkste redenen van deze terugval. Door het in stand houden van bijenpopulaties kopen we tijd voor de ons resterende biodiversiteit, zodat onze kinderen er ook nog van kunnen genieten.